Het gebruiken van afbeeldingen

Bij het plaatsen van afbeeldingen, moeten die voldoen aan bepaalde eisen. Wij hebben daarom ook een criteria opgesteld waaraan die moeten voldoen. Wij letten erop dat de afbeeldingen:

  • duidelijk, bruikbaar en aantrekkelijk zijn
  • doelgericht zijn
  • eenvoudig zijn

Duidelijk, bruikbaar en aantrekkelijk

Wij maken gebruik van afbeeldingen die niet alleen aantrekkelijk zijn, maar ook duidelijk naar voren komen en daadwerkelijk bruikbaar zijn. Om het aantrekkelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van afbeeldingen, waar het van waarde acht, illustraties van mensen. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van realistische afbeeldingen, maar ook cartoons. Deze zijn vaak fatsoenlijker dan bij het gebruiken van ‘echte’ mensen. Ook worden er in de plaats van pijlen vingers of handen gebruikt. Icoontjes en kleuren mogen ook niet missen, maar we letten er zeer zeker op dat de gebruiker het blijft begrijpen en zich niet zal afvragen wat de icoontjes en kleuren betekenen. In een goede afbeelding moet de functie ten allen tijde kenbaar blijven en artisticiteit mag ook niet ontbreken. Dit alles om de aantrekkingskracht op de lezers te vergroten.

Doelgericht

De gebruikte afbeeldingen zijn doelgericht, waardoor de gebruiker meteen eruit kan halen wat gedaan moet worden en hoe. Bij het ontwerpen van de afbeeldingen bekijken wij het altijd vanuit het oogpunt van de gebruiker. Alleen op deze manier kun je het zo gericht mogelijk maken voor de gebruiker om meteen te herkennen wat er gedaan moet worden.

Eenvoudig

Ondanks wij ervoor kiezen om de afbeeldingen aantrekkelijk eruit te laten zien sluiten we eenvoudigheid niet uit. Wij laten dus onpasselijke details eruit en maken geen gebruik van onbekende illustraties. Bij het voorkomen van meerdere afbeeldingen van hetzelfde product zorgen wij ervoor dat die uniform zijn. Er wordt dus gebruik gemaakt van de dezelfde tekenstijl, schaalgrootte en perspectief. Ook worden de afbeelding geplaatst in de natuurlijke schrijfrichting. Als laatst gebruiken wij ook klassieke symbolen. Deze zijn meestal al bekend bij de gebruikers.