Gebruiksvriendelijkheid

Het laatste contactmoment tussen bedrijf en klant is meestal de handleiding. Na een goed product geleverd te hebben en een goede marketing is het van belang dat het laatste contactmoment niet geschaad wordt. Daarom is de customer journey zeer belangrijk.

Customer journey

Is de reis en alle contactpunten die de klant aflegt met het bedrijf. Hier gaat het om directe en indirecte contact. Bedrijven achten dit zeer van waarde omdat dit geanalyseerd en verbeterd kan worden. Dit zodat de klantervaring positief kan stijgen. Het verbeteren van de customer journey kan op tien manieren:

 • Leer je klant kennen
  Alleen als je weet wie je klant is kan je het best inspelen op de behoeften van deze individu. Dit kan door een goede klantbeeld op te zetten. Zo kun je de beste vip-service aan elke klant bieden.
 • Lever essentiële informatie aan de klant
  Een handleiding is een gebruiksaanwijzing met informatie over een product. Het dient als een hulpmiddel om de klant te ondersteunen in problemen en onduidelijkheden. Het is daarom ook belangrijk om na te gaan als de informatie van toepassing is op het doel van de gebruiker.
 • Selecteer de media aan de hand van contentconsumptie
  Een klant wilt een probleem oplossen en probeert op elke manier een oplossing te vinden. Dit gebeurt in de meeste gevallen via de media. Daarom is het van belang dat je relevante informatie op elke media platform plaatst voor de hulpzoekende gebruiker. Het best is om dit te bekijken vanuit het perspectief van de klant en niet van de media.
 • Richt je focus op gebruikersfeedback
  De klanten zijn de intieme gebruikers van het product. Hierbij maken zij veel fouten en komen eventuele fouten tegen. Door middel van feedback worden deze fouten herkend en hersteld, waardoor het bedrijf kan besparen op tijd en frustraties bij de klanten verminderen.
 • Maak gebruik van kort en bondige teksten
  Gebruikers raken sneller de draad kwijt als zij een lange tekst moeten lezen. Wees daarom concreet en zeer duidelijk. Maak je tekst zoveel als mogelijk kort en bondig.
 • Gebruik vanzelfsprekende afbeeldingen
  Een illustratie spreekt voor zichzelf. Hiermee kun je de geschreven tekst voor de gebruiker verduidelijken en aantrekkelijker maken. Het is daarom zeer belangrijk om duidelijke afbeeldingen te gebruiken. Ook moet het doelgericht zijn voor de gebruiker.
 • Sla acht op vertalingen
  Vaak genoeg wordt de focus minder gelegd op vertalingen. Dit resulteert in slecht vertaalde teksten. Als deze teksten goed worden beheert zal de kwaliteit in grote maten verbeteren. Handige tip: is dat voor het besparen van kosten er een vertaallijst kan worden opgesteld met de vaste terminologie die standaard gebruikt mogen worden door de vertaler.
 • Hou de tone of voice en brand identity aan
  Je brand identity is het standpunt van jouw bedrijf. Het toont je kwaliteiten aan de klanten en potentiële klanten. Het is van groot belang dat je merk hoog wordt gehouden en een unieke uitstraling heeft. Je tone of voice speelt ook een belangrijke rol. Dit bepaalt als je de aandacht van je klanten trekt of afstoot.
 • Pas de customer journey aan op de employee journey
  Naast de customer journey is de employee journey van eminent belang in een bedrijf. Medewerkers moeten de customer journey van de klant kunnen waarmaken door op juiste wijze in te gaan op de behoeften van de klant. Dit kan de relatie tussen de klant en het bedrijf verbeteren.
 • Bestudeer en perfectioneer
  Bij het steeds binnenkomen van klachten en problemen bij klanten is het belangrijk dat deze feedback wordt meegenomen, bestudeerd en wordt geoptimaliseerd. Hiermee wordt aan de klant bewezen dat er wordt geluisterd en er daadwerkelijk veranderingen komen. Zo bouw je ook het vertrouwen op binnen jouw klantenkring.

Door al deze punten in acht te nemen bieden wij professionele, doelgerichte en duidelijke handleidingen voor alle type gebruikers.